NYHETER 2022-11-29

Regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2022, Direktjustering § 156

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2022, Direktjustering § 156, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan