NYHETER 2022-11-30

Kollektivtrafikutskottets sammanträde den 23 november 2022

Kollektivtrafikutskottets protokoll från den 23 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-22

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2022-11-23

Tillbaka till nyhetslistan