NYHETER 2022-12-14

Regionstyrelsens sammanträde den 6 december 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 6 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan