NYHETER 2022-12-15

Samordningsförbundets Skellefteå-Norsjö sammanträde den 17 november 2022

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 17 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-05

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun

Tillbaka till nyhetslistan