NYHETER 2022-12-22

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkans sammanträde den 21 december 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkans sammanträde den 21 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan