NYHETER 2022-12-27

Gemensamma måltidsnämndens sammanträde den 12 december 2022

Protokoll från Gemensamma måltidsnämndens, Skellefteå kommun, sammanträde den 12 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan