NYHETER 2023-01-13

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 11 januari 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 11 januari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-16

Sista dag för överklagande: 2023-02-07

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2023-01-11

Tillbaka till nyhetslistan