NYHETER 2023-01-18

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023, § 7, Direktjustering

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023, § 7, Direktjustering, har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan