NYHETER 2023-02-02

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 januari 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 januari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan