NYHETER 2023-02-07

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 februari 2023

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-07

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan