NYHETER 2023-02-09

Regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023, direktjustering § 16

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023, direktjustering § 16, har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan