NYHETER 2023-02-20

Regionstyrelsens sammanträde den 20 februari 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 20 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan