NYHETER 2023-02-23

Patientnämndens sammanträde den 14 februari 2023

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 14 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-16

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan