NYHETER 2023-02-28

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 februari 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan