NYHETER 2023-03-03

Regionfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2023

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan