NYHETER 2023-03-16

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 15 mars 2023

Protokoll från Samordningsförbundet södra Lappland sammanträde den 15 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-06

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan