NYHETER 2023-03-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 mars 2023

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan