NYHETER 2023-03-31

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 mars 2023, Direktjustering §§ 56-59, § 64

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan