NYHETER 2023-04-04

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 mars 2023

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan