NYHETER 2023-04-06

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 april 2023

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan