NYHETER 2023-04-19

Beviljade projekt i Norra Periferi och Arktisprogrammets andra utlysning av genomförandeprojekt

Övervakningskommittén godkände sex projekt som lämnats in till den andra ansökningsomgången för Interreg Norra Periferi och Arktisprogrammet 2021-2027-programmet.

Av nio inlämnade projektansökningar godkändes sex projektansökningar, mer än 5 miljoner euro anslogs, vilket ger det totala finansieringsåtagandet för alla typer av projekt till 13 104 380 euro, eller 28 % av den totala programbudgeten för projekt.

Tre projekt godkändes under prioritet 1 - Innovationskapacitet, två under prioritet 2 - Klimatförändringar och resurstillräckning. För första gången har ett småskaligt projekt godkänts under Prioritet 3 – Samarbetsmöjligheter: projektet Arctic Stem Communities.

Lead Partners är baserade i Sverige (2), Irland (2), Finland (1) och Island (1). Partnerskapen omfattar organisationer från Finland (7), Irland (5), Sverige (4), Färöarna (4), Island (4) och från Norge (3).

Ytterligare information finns här:
https://www.interreg-npa.eu/news/second-call-projects-approved/

Tillbaka till nyhetslistan