NYHETER 2023-05-03

Paulina Modlitba inspirerar under Mötesplats Lycksele

Snart är det dags för årets träffpunkt och kraftsamling för alla som jobbar med regional utveckling i Västerbotten. Den 31 maj - 1 juni möts vi för att dela information, inspirera varandra och fortsätta förändra och förbättra.

Paulina Modlitba porträtt

En av årets huvudtalare är Paulina Modlitba, konsult inom digital affärsutveckling, som arbetar med att driva på innovation, förändring och digitalisering i olika former och sammanhang och är en mycket uppskattad och inspirerande talare.  

Paulina Modlitba har en examen i medieteknik från KTH och en master i Media, Arts and Sciences från MIT, där hon forskade kring interaktion människa-maskin. Hon har varit verksam inom allt från affärsutveckling och framtidsbevakning till digital produktutveckling och marknadsföring på flera stora medieföretag, och har bland annat jobbat med kunder som SVT, Sveriges Radio, Bonnier AB, IDG, Nobel Media, Vinnova, KTH och Tillväxtverket. 2015 blev hon invald i Digitaliseringskommissionens expertråd.

– Norra Sverige håller i stafettpinnen för hållbar innovation och nya samarbetsformer och är en oerhört viktig aktör och förebild i den gröna omställning som angår hela landet och världen. Därför är jag särskilt glad över att bli inbjuden till Mötesplats Lycksele för spännande dialoger och ömsesidig information, hälsar Paulina Modlitba.

Ta chansen att inspireras och inspirera, så att vi tillsammans kan fortsätta vara föregångare i omställning. Anmäl dig senast den 24 maj.

https://motesplatslycksele.se/anmalan/

Tillbaka till nyhetslistan