NYHETER 2023-05-08

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 19 april 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 19 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-30

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan