NYHETER 2023-05-24

EU-fondernas finansieringsmöjligheter för klimatanpassning

Tillväxtverket anordnar ett informationsevent om finansieringsmöjligheter kopplat till klimatanpassning

Klimat - Photo: Damian Barczak

Den 13 juni anordnar Tillväxtverket ett informationsevent om finansieringsmöjligheter kopplat till klimatanpassning. Det är ett samarrangemang mellan SMHI, Europeiska Regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland, Nationella regionalfondsprogrammet och programmet för Östersund-Skagerak-Kattegatt.

 

Läs mer här: EU-fondernas finansieringsmöjligheter för klimatanpassning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

 

Var- Digitalt

När- 13 juni kl 10.00 — 11.00

Anmäl senast:12 juni 2023 

Anmäl dig här 

 

Tillbaka till nyhetslistan