NYHETER 2023-05-26

Gemensamma måltidsnämndens sammanträde den 22 maj 2023, Direktjustering § 17-21

Protokoll från Gemensamma måltidsnämndens, Skellefteå kommun, sammanträde den 22 maj 2023 har justerats. Direktjustering § 17-21

Anslagsdatum: 2023-05-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-17

Kopia på protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan