NYHETER 2023-06-16

Problem med Sesam fredag 16 juni

Torsdag 15 juni gjordes en uppgradering i Sesam som av oklar anledning medförde en del problem med systemet på fredagsförmiddagen. Felen ska nu vara åtgärdade.