Nyheter

17 maj 2022

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om EU-finansiering

Region Västerbotten och Tillväxtverket bjuder in till ett informationsmöte om Västerbottens regionala utvecklingsstrategi och de samhällsutmaningar som pekas ut där, samt det nya regionalfondsprogrammet för Övre Norrland med möjligheter till finansiering av utvecklingsprojekt.

06 maj 2022

Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Interreg Aurora bjuder in till möte i Skellefteå 7-8 juni

Välkommen till Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Interreg Auroras firandet av gränsöverskridande samarbete!

06 maj 2022

Prata Socialfondsprojekt i Umeå den 2 juni!

Svenska ESF-rådet i Övre Norrland tillsammans med Region Västerbotten bjuder in till dialog om kommande programperiod.