Civilt försvar

Det civila försvaret är den verksamhet som ska upprätthålla samhällets grundläggande funktioner vid ett väpnat angrepp. Här ingår Region Västerbotten. Insatser som stärker krisberedskapen stärker ofta även det civila försvaret. På många sätt hör dessa delar ihop.

Ansvaret för det civila försvaret delas av kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata företag och frivilliga organisationer. Samhällets ordinarie förmågor utgör på så vis grunden för det civila försvaret. Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret.

Höjd beredskap

Vid höjd beredskap aktiveras totalförsvaret, och således det civila försvaret. Höjd beredskap har två nivåer; skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige skulle vara i krigsfara får regeringen besluta vilken av nivåerna som ska aktiveras. Det gäller även om ett krig utanför landets gränser skulle påverka Sverige i tillräckligt hög grad. När Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Region Västerbotten ingår i det civila försvaret och ska vara förberedda inför höjd beredskap. Därför måste regionen veta hur sin krigsorganisation ska se ut, vilken personal som ska tjänstgöra var, samt hur larm och aktivering av nödvändiga funktioner ska gå till. Regionen måste även ha förmågan att stötta Försvarsmakten med bland annat sjukvård. Inom Region Västerbotten vilar planeringen av det civila försvaret på arbetet med krisberedskapen.