Regionens arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina

Här samlas information som rör Region Västerbottens arbete med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen och kriget i Ukraina.

Region Västerbotten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera även i kris. Den säkerhetspolitiska utvecklingen kan komma att påverka regionens verksamhet på olika sätt. Region Västerbotten följer händelseutvecklingen i Sverige, Europa och övriga världen, och samverkar med nationella och regionala aktörer.

I nuläget finns inte någon direkt påverkan på Region Västerbotten och alla verksamheter pågår som vanligt.  Samtidigt har regionen en beredskap för att kunna möta oväntade händelser och förbereder sig genom att stärka och utveckla det pågående arbetet med säkerhet och civil beredskap.

Regionen förbereder sig också för att på bästa sätt möta och ge de flyktingar som kommer till länet möjlighet till sjukvård, vaccinationer och hälsoundersökning.

Region Västerbottens arbete

Region Västerbotten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera även i kris och katastrof.

Läs mer om krisberedskap i Region Västerbotten

Viktigt att vara källkritisk

Risken för att felaktig information sprids ökar vid krig och kriser. Tänk på att vara källkritisk. Sök information från olika källor. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom eller om du inte är säker på att den är tillförlitlig.

Att tänka källkritiskt (Krisinformation.se)

Vård av personer som flytt från Ukraina

Personer som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina och behöver vård ska få det som att de vore asylsökande.  I Västerbotten har asylsökande och andra migranter rätt till vård på samma villkor som svenska medborgare.

Personer som sökt tillfälligt uppehållstillstånd med hänvisning till EU:s massflyktsdirektiv kommer även att erbjudas en hälsoundersökning.

På 1177.se finns mer information om hälso- och sjukvård till de som flytt från Ukraina och kommer till Sverige för att söka skydd.

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina (1177.se)

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige (1177.se)

Other languages (1177.se)

Stöd vid oro

Råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse (1177.se)

Stöd vid oro (Krisinformation.se)

Känner du oro för kriget i Ukraina? (Umo.se) 

Vill du hjälpa till?

Region Västerbotten är beredda att stötta på det sätt som behövs i den kris som uppstått i och med kriget i Ukraina. Det är viktigt att stöd och biståndsinsatser samordnas tillsammans med nationella myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att säkerställa att rätt material doneras och att det finns en mottagande part. Bistånd kan exempelvis komma att gälla sjukvårdsmaterial, läkemedel och sjukvårdsinsatser.

Engagemanget är stort och många vill hjälpa till. För den som vill bidra med material eller annan form av hjälp hänvisar vi till någon av de etablerade hjälporganisationerna.