För vårdpersonal

Här hittar du som jobbar inom vården samlad information kopplat till hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande, flyktingar och andra migranter.

Vård till flyktingar från Ukraina

Personer som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina och behöver vård ska få det som att de vore asylsökande.  I Västerbotten har asylsökande och andra migranter rätt till vård på samma villkor som svenska medborgare.

Personer som sökt tillfälligt uppehållstillstånd med hänvisning till EU:s massflyktsdirektiv ska även erbjudas en hälsoundersökning.

Information till allmänhet

På 1177.se finns information om vård till flyktingar från Ukraina, asylsökande och de som saknar tillstånd i Sverige. Arbete pågår med att ta fram information på ukrainska och ryska.

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina, 1177.se

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige, på 1177.se

Informationsmaterial

Informationsmaterial och kommunikationsstöd för dig som möter personer som flytt från Ukraina, asylsökande eller andra migranter. 

Informationsmaterial och kommunikationsstöd 

Information från andra myndigheter

Information från Migrationsverket om massflyktsdirektivet

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner