Digitalis 14 maj 2019 - Tillsammans tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter!

Tisdag den 14 maj bjuder vi in till ett öppet hus med föreläsningar, utställningar och möjlighet till spännande möten. Välkommen!

Målsättningen med Digitalis är att kunna inspirera och ge  sjukvårdspersonal, forskare, studenter, patienter och allmänheten möjligheter att testa olika digitala produkter, få information om pågående forskning och utveckling kring digitalisering, och få en känsla för hur framtidens vård kommer att se ut. Under dagen finns också möjlighet att närmare stifta bekantskap med regionens verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik och höra mer om deras roll i arbetet mot en effektivare sjukvård.

Plats:
Common Ground, nedanför medicinska biblioteket på Norrlands universitetssjukhus. Målpunkt L.

Tid:
Föreläsningar kl 10 – 14, utställningen pågår kl 10 – 15.

För vem:
Evenemanget riktar sig till vårdpersonal, forskare och allmänhet.

Kom förbi och droppa in på de föredrag som intresserar dig! Föreläsningarna pågår i lokalen Betula vid Common ground under hela dagen, lunchmackor serveras mellan 11:00 och 13:00.

Välkommen!