Nordic Telemedicine Center

Nordic Telemedicine Center är ett EU-projekt som ska bli ett långsiktigt hållbart, gränsöverskridande centrum för spetskompetens inom e-hälsa, telemedicin, praktiska arbetssätt, utformning av vårdmiljöer och digital innovation för vård på distans.

Förutom Region Västerbotten, som är Lead Part, deltar också Umeå universitet, Vasa universitet och EPTEK, Södra Österbottens hälsotekniska utvecklingscenter.

Näringslivet deltar via några IT-företag aktivt i att bilda kompetenscentrumet. Det finns också planer på att ytterligare fördjupa medverkan när centrumet finns på plats.

Nordic Telemedicine Center är tänkt att bli en naturlig samlingspunkt för telemedicin och ska bestå av tre fysiska noder, en i varje land, samt en gemensam virtuell nod.

Naturlig samlingspunkt

Den virtuella noden består av en databas och en digital portal för interaktion mellan Umeå, Vasa och Seinäjoki. Den ska användas till möten, workshops, virtuella studiebesök och träning via nätet. Den gemensamma databasen ska bland annat innehålla fallbeskrivningar, aktuella forskningsresultat samt information om praktiska arbetssätt från både Sverige och Finland.

Projektet delfinansieras med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, inom EU-programmet Botnia Atlantica. Det gemensamma kompetenscentrumet för telemedicin ska vara etablerat under hösten 2018. 

 

Bothnia-Atlantica-logga

 

Christer Grönlund Sjukhusingenjör
E-post
christer.gronlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 40 85