NYHETER 2023-02-16

Elisabeth Karlsson ny områdeschef

Nu är det klart att det är Elisabeth Karlsson som får tjänsten som chef för länssjukvårdsområde 2 inom Region Västerbotten, ett förordnande som gäller för två år.

Elisabeth Karlsson ny chef för länssjukvårdsområde 2 inom Region Västerbotten. Foto: Klas Sjöberg

Elisabeth Karlsson har haft rollen som tillförordnad områdeschef sedan i juni 2022. Nu efter avslutad rekryteringsprocess erbjuds hon den ordinarie tjänsten.

 – Jag är glad över att få möjligheten att fortsätta det påbörjade samarbetet inom länssjukvårdsområde 2 och med övriga i hälso- och sjukvårdsledningen. Vi har många utmaningar att hantera men när vi gör det tillsammans så får vi både kraft och glädje i jobbet, säger Elisabeth Karlsson.

–  Jag känner mig väldigt trygg med att Elisabeth, med sin långa erfarenhet och goda förankring i verksamheten, kommer att fortsätta att göra ett mycket gott arbete inom sitt länssjukvårdsområde och för vården i hela länet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Onkologi, forskning och ledarskap

Elisabeth Karlsson har en lång och gedigen bakgrund inom hälso- och sjukvården i Västerbotten och inom onkologin i synnerhet. Hon är utbildad radioterapeut och specialistsjuksköterska och arbetade länge som forskningssjuksköterska samt har också varit egenföretagare inom ledarskapsområdet.

 På Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus har Elisabeth Karlsson haft olika roller, inte minst verksamhetschef i ett drygt decennium innan hon blev erbjuden tjänsten som senior hälso- och sjukvårdsstrateg i hälso- och sjukvårdsledningen. Nu blir hon chef igen, och då områdeschef över ett antal stora länssjukvårdskliniker i Region Västerbotten: Kirurgcentrum södra Lappland, Hjärtcentrum, Rörelseorganens centrum, Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Neuro-huvud-hals centrum, ögonkliniken samt hand- och plastikkirurgisk klinik.

Förordnandet gäller till och med den 28 februari 2025.

 

Tillbaka till nyhetslistan