NYHETER 2021-03-31

En digital revolution för rehabilitering

För fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator på reumatologlogiska kliniken Västerbotten har pandemin inneburit en digital revolution. Från noll digitala vårdmöten i februari förra året till att distansmöten nu ofta är förstahandsvalet när patienterna inte kan komma på fysiskt besök.

Arbetsterapeut Viktoria Lundfeldt ser många fördelar med digitala vårdmöten. Foto: Jan Alfredsson

 

 

– Det känns helt naturligt att fråga patienterna om de vill göra nästa besök på distans, säger Viktoria Lundfeldt, arbetsterapeut på reumatologkliniken på Norrlands universitetssjukhus.

På kliniken har man under flera år försökt öka antalet digitala vårdmöten men det blev ingen större skjuts i utvecklingen förrän corona-pandemin slog till och vände mycket upp och ned.

– Eftersom vi är en länsklinik med stora avstånd har vi använt telemedicin och distanslösningar under lång tid.  Patienterna har kunnat träffa läkare i Umeå på distans från Skellefteå lasarett där en sjuksköterska tagit emot patienten på mottagningen, säger Kristina Juneblad, verksamhetschef på reumatologlogiska kliniken Västerbotten.

Avbokade besök

När de över 70 år rekommenderades att isolera sig avbokades många nödvändiga läkarbesök som då omvandlades till besök via telefon medan läkare som redan kommit igång med digitala vårdmöten kunde använda det alternativet.

För att skynda på och uppmuntra utvecklingen beställdes webbkameror, headset och annan nödvändig utrustning till kliniken.

– Att mötas digitalt visade sig vara ett jättebra alternativ för rehabilitering, säger arbetsterapeut Viktoria Lundfeldt.

Hon menar att digitala vårdmöten är bra ur många perspektiv. Det handlar inte enbart om att undvika smitta utan de gör livet enklarare för många som slipper ta ledigt från jobbet och lägga många timmar på resor som gör att vissa får ont och blir trötta. Patienterna kan få tätare uppföljning när de tränar och kan stanna hemma om de känner sig krassliga eller har sjuka barn.

Dessutom är det en fördel att se hur patienternas vardag ser ut hemma eller på arbetsplatsen. Tekniken gör det möjligt att exempelvis visa hur man sitter eller vilken kniv man använder.

En inblick i vardagen

Viktoria Lundfeldt menar att även möjligheten till tätare uppföljning ger positiva effekter. Det skapar trygghet och ökar chansen att patienten når sina uppsatta mål. För att hantera hinder i vardagen och lättare kunna leva med sin sjukdom krävs det individanpassad träning samt kunskap om ergonomi och återhämtning. Resultaten blir bättre om uppföljningen är tät vilket blir lättare om den sker digitalt.

Normalt kommer patienterna till Umeå under två veckor för att få information, träna, prova ut hjälpmedel och ta fram en plan för fortsatt rehabilitering på hemmaplan. Numera blir alla erbjudna att göra uppföljningen digitalt.

– Ibland är det bäst att träffas fysiskt eftersom vissa saker inte går att göra på distans men ett digitalt möte är bättre än inget möte alls, säger Viktoria Lundfeldt.

Hon tycker att digitala vårdmöten fungerar jättebra. Genom att ställa om från jättelånga fysiska besök till kortare möten för nödvändiga fysiska tester som sedan kan följas upp på distans stärks patientens egna ansvar och kunskapen om den egna kroppen ökar.

Inte generalisera

– Med äldre patienter har vi antagit att det är bättre att ringa men man ska inte ha fördomar. Många vet redan hur det går till. För dem som inte provat kan vi skapa trygghet genom att informera och visa hur det går till. I appen träffar man arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator i tre digitala rum precis som vid fysiska möten. Men det är naturligtvis ett erbjudande som man kan tacka nej till, säger Viktoria Lundfeldt.

Om det misslyckas någon gång eller att uppkopplingen inte fungerar är det inte hela världen.

– Då ringer vi upp.

Tillbaka till nyhetslistan