NYHETER 2022-12-07

En ny studie har undersökt om rörelsesensorer kan stärka den kliniska uppföljningen av nervskada i skuldran

Vi har publicerat en artikel i Sensors - Grip, Källströmer, Öhberg, ” Validity and Reliability of Wearable Motion Sensors for Clinical Assessment of Shoulder Function in Brachial Plexus Birth Injury” impact factor 3,6.

En ny studie har undersökt om rörelsesensorer kan stärka den kliniska uppföljningen av nervskada i skuldran som idag sker med hjälp av gradering via ett standardiserat formulär. Studien visar att rörelsevariablerna har hög upprepbarhet och även påvisar skillnader mellan personer med normal skulderfunktion och jämfört med personer med nervskada.  [länk: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/23/9557]

Tillbaka till nyhetslistan