NYHETER 2021-12-28

Ett år av vaccin mot covid-19

Den 27 december 2020 kom de första vaccindoserna till Västerbotten och två dagar senare startade vaccinationen. Ett år senare är Region Västerbotten, med över en halv miljon doser, främst i landet när det gäller vaccinationstäckning.

Vaccin 1 år
Över 500 000 vaccindoser har givits i Västerbotten sedan starten för ett år sedan. Foto: Klas Sjöberg

 

 

De första vaccindoserna som gavs den 29 december 2020 skedde enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för att skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka eller dö till följd av covid-19.

Det innebar att bland annat personer på särskilda boenden för äldre, äldre som hade hemsjukvård eller hemtjänst och personal som arbetade med dessa grupper prioriterades. Även medarbetare i prioriterade verksamheter inom sjukvården erbjöds vaccin.

Första doserna i länet

De första doserna gavs till cirka 100 personer vid Dragonens vård- och omsorgsboende i Umeå och de kommande veckorna levererades vaccinet till verksamheter i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Dorotea.

När dessa grupper vaccinerats prioriterades personer som var äldre än 70 år, därefter personal inom vård och omsorg samt personer med ökad risk att bli allvarligt sjuka.

– Det var många som arbetade hårt med förberedelser så att de som genomförde vaccinationerna skulle känna sig trygga, säger vaccinationssamordnare Ronny Lestander.

– En av de stora frågorna var att vaccinationen skulle ske patient- och personalsäkert, en annan att få en bra spridning av vaccinet inom länet.

Vaccinationen skalades upp

När vaccinationen i Västerbotten i februari och mars gick in i fas två skedde det på både hälsocentraler, sjukstugor och de två vaccinationsmottagningarna, på Skellefteå Kraft arena och Nolia i Umeå.

Under våren, sommaren och hösten skalades succesivt vaccinationen upp för att gälla hela befolkningen över 12 år.

Äntligen dos tre

Till dags dato har över 500 000 doser givits och Västerbotten är främst i landet när det gäller vaccinationstäckning, både för vuxna och unga.

Från början av december erbjuds nu också dos tre till flera prioriterade grupper, förutsatt att det har gått minst sex månader sedan den andra dosen.

– Nu är det äntligen dags för fler att få påfyllnadsdosen och jag vet att det är efterlängtat hos många av länets invånare, säger Ronny Lestander.

Tillbaka till nyhetslistan