NYHETER 2023-09-28

Minskat stillasittande på arbetet – nytt verktyg för diabetesvården?

Patrik Wennberg och hans forskarkollegor undersöker vilka hälsoeffekter minskat stillasittande på arbetet har på lång sikt för personer som har typ 2-diabetes.

Patrik Wennberg, docent och specialistläkare i allmänmedicin, leder studien. Foto: Klas Sjöberg

Varför gör ni denna studie?

– För många, även för personer med diabetes typ 2, är det svårt att finna tid och motivation för att motionera. Vi vill se om det går att stödja personer med diabetes att minska sitt stillasittande på arbetet med hjälp av enkla digitala hjälpmedel som aktivitetsarmband och SMS-påminnelser och vad det i så fall kan ge för hälsoeffekter. 

Hur går den till?

– Alla studiedeltagare genomför en veckas aktivitetsmätningar. De får ta del av sina resultat och individuell rådgivning om hur de skulle kunna minska stillasittande på arbete med till exempel korta bensträckare eller pausgympa. Sedan lottas hälften till en grupp som dessutom får tillgång till aktivitetsarmband och SMS-påminnelser. Nya mätningar görs sedan efter tre och tolv månader i båda grupperna. 

Vilken betydelse kan resultaten få?

– Minskat stillasittande har föreslagits som ett komplement eller alternativ till ökad motion som behandling hos personer med typ 2-diabetes, i synnerhet för de som har svårt att motionera regelbundet. Vi vill undersöka hur vi i hälso-och sjukvården kan stödja patienter att genomföra denna behandling i praktiken. Om detta sätt visar sig vara framgångsrikt kan det ingå som ytterligare ett bra verktyg inom diabetesvården. På sikt skulle det kunna leda till minskade diabeteskomplikationer och bättre hälsa hos de som drabbats av diabetes.  

Delta i studien

Vi söker nu personer som är mellan 40 och 64 år, har diabetes typ 2 och ett stillasittande arbete som kan delta i studien.

Läs mer och anmäl intresse för att delta

Tillbaka till nyhetslistan