Volontärer till Almedalen

Anmälan öppnar längre fram under våren 2019.

Har du några frågor? kontakta:

Carina Eriksson Strateg Externa relationer
E-post
carina.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-535 57 05