NYHETER 2023-06-21

Välkommen till Region Västerbotten i Almedalen!

Norra Sverige är en tillväxtregion som saknar motstycke i vår moderna historia. För att lyckas klara utmaningarna som följer med de stora, gröna etableringarna behöver vi samla alla krafter som kan bidra. Det är vårt fokus i Almedalen 2023.

Regionråd Rikard Cardstedt

Region Västerbotten har det statliga uppdraget att arbeta för vår regionala utveckling – för att skapa de bästa förutsättningarna för oss som lever och verkar i Västerbotten. Ett av våra arbetssätt är fyra stora, årliga mötesplatser: våra tre egna arrangemang Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Mötesplats Digitala Västerbotten, samt Almedalen.

På mötesplatserna etablerar vi kontakter och lyfter våra viktiga utvecklingsfrågor till beslutsfattare. Vi erbjuder också arenor där företag, föreningar och organisationer kan medverka för att nå ut med sina budskap, delta i debatten, hitta samarbetspartners och påverka beslutsfattare så att de på bästa sätt kan bidra till att vi i Västerbotten kan vara föregångare i omställning.

– Mötesplatserna blir viktigare för varje år, för vår förmåga att samordna oss och göra det bästa av de utmärkta förutsättningar vi har i vårt län, och samtidigt vara öppna och realistiska inför de stora utmaningar som finns i den här samhällsomställningen som vi driver, säger Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten.

Vi finns i Almedalen för att skapa:

  • Fördelar för våra prioriterade satsningar
  • Synlighet för viktiga frågeställningar
  • Dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer
  • Forum för partnerskapsvård
  • Ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete
  • Strategiska mötesplatser för samhällsfrågor

Vi kommer också traditionsenligt att dela ut priset för bästa Stockholmsperspektiv. Nomineringen är öppen för alla till och med onsdagen den 28 juni kl. 15.00. Nomineringar skickas till: motesplats@regionvasterbotten.se

Om Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Sveriges motor är Stockholm – vilket betyder stora möjligheter för resten av landet. Hur påverkar Stockholms tillväxttakt övriga landet på ett positivt sätt och hur kan vi nyttja Stockholmsregionen för att utveckla andra delar av Sverige? Urbaniseringen är ett faktum. Vad finns det för fördelar med urbaniseringen och hur kan trenden användas för att hitta nya smarta lösningar för utvecklingen på landsbygden? Och vem i urbaniseringens mitt är bäst på att se att hela Sverige behövs?

Region Västerbotten utser sedan 2015 Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör eller person prisas för sin sunda inställning till ett urbaniserat Sverige där alla landsändar och egenskaper behövs.

Tidigare pristagare:

2019 Crister Fritzson, VD för SJ
2018 Entreprenörskapsforum
2017 Dagens Samhälle
2016 Kristoffer Tamsons (M)
2015 Skanska

Varmt välkommen att besöka oss i Almedalen!

Region Västerbotten i Almedalen2023

Tema: Västerbotten, föregångare i omställning

Adress: Novgorodgränd 1

Länk till streaming:

https://www.regionvasterbotten.se/play/vasterbotten-i-almedalen-live

Program:

https://www.almedalsveckan.info/program

Tillbaka till nyhetslistan