NYHETER 2022-10-24

Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Den 24 januari 2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e gången. Arrangemanget pågår under två veckor och förvandlar Grand Hôtel till en mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer med fokus på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och hur Västerbotten är en föregångare i den stora omställning som globalt måste genomföras. Under invigningen koras vinnaren av Västerbotten GrandPris. Nomineringen är öppen för alla och sista nomineringsdag är 2 december 2022.

– Omställningen är redan är igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid. För att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter som skapas idag behöver vi jobba tillsammans. Därför är det viktigt att vi möts och delar med oss av kunskap och erfarenheter och förstår varandras behov och drivkrafter, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Programupplägg
Programmet tar sin utgångspunkt i den samhällsomställning som norra Sverige just nu genomför, med enorma möjligheter men också utmaningar. Inbjudna gäster från offentlig sektor, näringsliv, politik, akademi och civila samhället finns med på plats i Vinterträdgården på Grand Hôtel och programmet filmas och sänds i efterhand i Region Västerbottens digitala kanaler. Under de följande två veckorna fortsätter företag och organisationer från Västerbotten att ta plats i lokalerna på Grand Hôtel där möten, seminarier och nätverksträffar anordnas.

Även i år serveras den omtalade Västerbottensbuffén, komponerad av Västerbottens egen matambassadör Ella Nilsson. Fram till den 12 februari finns Västerbottensbuffén på Verandan på Grand Hôtel.

 

Nominera till Västerbotten GrandPris 2023
Varje år vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel delas den prestigefyllda utmärkelsen Västerbotten GrandPris ut till en aktör, organisation eller en individ, som gjort särskilda insatser för Västerbotten. Västerbotten GrandPris följer Region Västerbottens tema och kommer därför 2023 att lyfta fram en aktör som utmärker sig som föregångare i omställningen och bidrar till att driva utvecklingen i Västerbotten. Vinnaren får ett stipendium på 30 000 kronor.

Det är öppet för alla att nominera. Sista nomineringsdag är 2 december 2022.
Skicka in ditt nomineringsbidrag här: https://vasterbottengrandhotel...

– Det här är ett pris som vi delat ut till människor och organisationer som verkligen gjort skillnad, och som ofta gjort det på nya och annorlunda sätt. Varje förändring behöver pionjärer som går först och visar att någonting nytt faktiskt är möjligt. De föregångarna vill vi hitta och hylla i år, de som driver utveckling och förändring och är föregångare i den här stora gröna omställningen, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

 

Västerbotten – föregångare i omställning
När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är norra Sverige redan igång med att göra. Här finns god tillgång till förnybar energi och även mineralerna som är nödvändiga för att ställa om. Historiska investeringar med tusentals miljarder driver på utvecklingen och det är ingen tvekan om att norra Sverige är platsen där det händer idag. Mitt i den samhällsomvandling som pågår finns fantastiska möjligheter men också nya utmaningar där länet måste söka samverkan både nationellt och internationellt kring frågor som kompetensförsörjning, infrastruktur och att synliggöra Västerbotten som en attraktiv plats där jobben finns, där universitet med världsledande, ibland Nobelprisvinnande, forskning finns, men också högst uppmätta livskvalitet, tillit och jämställdhet (enligt EU:s Social Progress Index) och en närhet till natur och rekreation. Detta är det tema som slår an tonen för alla Region Västerbottens mötesplatser de nästkommande åren.

 

Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Boliden, Skellefteå Kraft, Balticgruppen, Umeå Energi och Sparbanksstiftelsen Norrland.

 

För mer information
Thomas Hartman

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan