NYHETER 2021-06-14

Färre fall av covid-19 i Västerbottens län

Smittspridningen med covid-19 minskar i hela Västerbottens län. Under föregående vecka testades 114 personer positivt för viruset. Det är flest fall i de yngre åldersgrupperna och mycket få fall i de äldre åldersgrupperna vilket bedöms som en effekt av en mycket god vaccinationstäckning i länet.

Fallen i Västerbotten fortsätter att minska. 

– Det är glädjande att se att kurvan fortsätter nedåt. 4 733 tester analyserades förra veckan och av dessa var 2,4 procent positiva, säger Region Västerbottens biträdande smittskyddsläkare Gunilla Persson. 

Provtagningen minskar när det är färre som har symtom och färre som behöver provta sig i smittspårningar, men regionen uppmanar till fortsatt provtagning, även vid milda symtom. 

75 av de positiva fallen är bland personer i Umeåområdet, 23 i Skellefteåområdet, 14 i södra Lappland och två personer som är folkbokförda utanför länet. 

Smittspridningen sker som tidigare framförallt i sociala privata sammanhang, på arbetsplatser och skolor samt inom familjer. 

– Nytt är att vi har skärpt våra förhållningsregler för hushållskontakter. I Västerbotten ska de som fått endast en dos vaccin och har smitta i hushållet stanna hemma i karantän, de som fått två doser och det har gått minst två veckor undantas från dessa förhållningsregler, berättar Gunilla Persson. 

Anledningen till denna skärpning är att den virusvariant som kallas deltavarianten, som har en större smittsamhet än tidigare kända virusvarianter av SARS-CoV-2, breder ut sig i Europa och finns redan i Sverige. Vaccinationsskyddet efter en dos är något lägre mot deltavarianten men två doser vaccin ger ett gott skydd. 

– Det är extra viktigt att fortsätta följa de allmänna råden och rekommendationerna för att förhindra en fjärde våg. Stanna hemma när du är sjuk, umgås bara i din egen krets, undvik större sammankomster, undvik trängsel i alla sammanhang. Testa dig, även vid milda symtom och vaccinera dig när det är din tur enligt prioriteringsordningen, avslutar Gunilla Persson.

Tillbaka till nyhetslistan