Finansiering

För att främja en hållbar regional tillväxt fördelar Region Västerbotten varje år finansiering till projekt och företag i vår region.

Varje år får Region Västerbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företags- och projektstöd. Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket får samhällsnyttiga följdeffekter i form av nyanställningar mm, medan projektstödens syfte är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Ett regionalt projekt ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Tanken är att alla tillsammans kan bidra på olika sätt för att skapa en hållbar tillväxt och bättre förutsättningar i Västerbotten för människor och företag att utvecklas och etablera sig.

För att nå hållbarhet i den regionala tillväxten måste vi arbeta för jämställdhet, mångfald samt minimera miljö- och klimatpåverkan. Genom att ge alla människor, oavsett kön, samma möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen tillvaratar vi kompetenser bättre och skapar högre innovationshöjd. Västerbotten blir mer demokratiskt, attraktivt och konkurrenskraftigt.

 

Arbetar du som konsult med inriktning och kompetens mot jämställdhetsutveckling i företag? Klicka på länken här för att läsa mer:

Nyheter från Finansiering