NYHETER 2022-12-09

171 miljoner från EU-fonder till utvecklingsprojekt för Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland har tilldelat totalt 171 miljoner kronor till projekt inom tillväxt och konkurrenskraft samt kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Västerbotten och Norrbotten.

Beslutet fattades vid Strukturfondspartnerskapet Övre Norrlands möte i Skellefteå den 9 december. Av projektmedlen kommer 113 miljoner kronor från EU:s regionalfond och delas ut till 21 stycken projekt för investeringar i tillväxt och innovation. 58 miljoner kronor delas ut från EU:s socialfond till totalt 19 stycken projekt inom insatser för kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Västerbotten och Norrbotten.

– Det här är positiva besked för den kraftfulla och hållbara utvecklingen av Övre Norrland som sker just nu. De projekt som har beviljats projektmedel idag kommer att bidra till att stärka vår konkurrenskraft och tillväxt, säger Rickard Carstedt, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland och regionala utvecklingsnämnden Västerbotten.

Ett av de projekt som får finansiering från EU:s regionalfond är SMArt Livskraftig Landsbygd (SMALL), som drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Hela Sverige Ska Leva Norrbotten. Projektets syfte är att skapa smarta, attraktiva, livskraftiga och hållbara landsbygder med hjälp av befintlig digital teknik, och deltagare är bland annat näringsliv, föreningar och ca 20 kommuner i Västerbotten och Norrbotten. Bland de planerade aktiviteterna finns en digital hubb, en digital galleria, mobila arbetsplatser och digitalt stöd via bokbussar.

Bland de projekt som får stöd från EU:s socialfond finns Industriell kompetensförsörjning, som genomförs av Trä och teknikcollege i Skellefteå AB och riktar sig till den tillverkande industrin i norra Västerbotten och träindustrin i Västerbotten. Projektet ska jobba för att höja kompetensen och trygga nyrekryteringen inom industrin genom bland annat utbildning, validering, jämställdhetsarbete och ledarskapsutbildning.

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Det har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. När partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare. Ordförande för Strukturfondspartnerskapet 2021-2027 är Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten.

 

För mer information:

Rickard Carstedt
Ordförande Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
070-242 10 94
richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Katarina Molin
Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
070-342 7234
katarina.molin@regionvasterbotten.se

För mer information

Strukturfondspartnerskapet ÖN PM bil 1.docx

Strukturfondspartnerskapet ÖN PM bil 2.docx

Tillbaka till nyhetslistan