NYHETER 2023-04-04

300 miljoner till utveckling av övre Norrland

Idag samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 300 miljoner kronor till 14 olika projekt i Norr- och Västerbotten. Nu återstår för Tillväxtverket att ta de formella besluten för varje projekt.

Port of Skellefteå
Port of Skellefteå föreslås ett EU-stöd på närmare 97 miljoner kronor för att utveckla omlastning mellan järnväg och sjöfart genom projektet Framtidsäkrad intermodalitet vid Port of Skellefteå. Foto: Patrick Degerman

– Tillsammans i norra Sverige kan vi möjliggöra en grön tillväxt för både stora och små företag, säger Rickard Carstedt, ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

Vid dagens möte beslutades att närmare 97 miljoner kronor ska prioriteras till Skellefteåprojektet Framtidsäkrad intermodalitet vid Port of Skellefteå, ett projekt som ska utveckla Port of Skellefteås förmåga att hantera omlastning mellan järnväg och sjöfart och bidra till förbättrad infrastruktur för godshantering och möjlighet till minskad klimatpåverkan.

Även två projekt som ska främja sysselsättning och företagande i Västerbotten och Norrbotten prioriterades en stor del av EU-stödet. Ca 75 miljoner vardera går till projekten som ska arbeta med riktade satsningar till små och medelstora företag i respektive region.

De medel som fördelas kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och prioriteras utifrån de politiska målen: Insatser för ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa, ett grönare och klimatsmartare Europa och ett mer sammanlänkat Europa.

Läs mer om varje projekts syfte och mål i bifogat dokument längre ner på sidan. 

De prioriterade projekten är:

1. Insatser för ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa

 • RAM-projekt Västerbotten 2023-2025 (Region Västerbotten) 75 000 000 kr
 • RAM-projekt Norrbotten 2023- 2025 (Region Norrbotten) 74 369 839 kr.
 • Digital Business Process Transformation and Implementation (IUC Norr AB)
  1 025 640 kr.
 • Digital Impact North (Umeå universitet) 7 863 643 kr.
 • Train to Västerbotten (Region Västerbotten) 5 261 396 kr.
 • Digital omställning i Västerbottens industrier DOVI (Region Västerbotten)
  1 993 322 kr.

2. Ett grönare och klimatsmartare Europa

 • Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme (GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag) 4 028 822 kr.
 • Förstudie Spillvärme som komplement nya byggnader (Norsjö kommun)
  240 000 kr.
 • Green Transition North - smarta energisystem (Luleå tekniska universitet)
  13 900 036 kr.
 • Green Transition North - cirkulär ekonomi (Luleå tekniska universitet)
  9 200 000 kr.
 • Hållbara drivmedel i norr (Piteå Science Park AB) 2 622 075 kr.

3. Ett mer sammanlänkat Europa

 • Framtidsäkrad intermodalitet vid Port of Skellefteå (Skellefteå kommun)
  96 860 208 kr.
 • Hållbar mobilitet och tillgänglighet till Bodens nya industriområde (Bodens kommun) 11 203 944 kr.
 • Hållbara transporter (Arvidsjaurs kommun) 268 000 kr.

 

Här kan du läsa mer om varje projekt: projektlista.xlsx

 

Om Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Det har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. När partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare. Ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland 2021-2027 är Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten.


För mer information

Rickard Carstedt
Ordförande Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
Regionråd (S) Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Katarina Molin
Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
070-342 7234, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan