NYHETER 2023-04-19

Den tredje ansökningsomgången till Interreg NPA 2021-2027 är nu öppen

Interreg Northern Periphery and Arctic 2021-2027 har öppnat sin tredje utlysning av projektmedel. Ansökningar kan lämnas in fram till den 26 maj kl. 12:00 CET. Framgångsrika projektansökningar kommer att tillkännages efter övervakningskommitténs möte den 27 september 2023.

I den tredje ansökningsomgången är programmets alla prioriteringar öppna för ansökningar. Förutom huvudprojekt inom prioritet 1 "Innovation capacity" och prioritet 2 "Climate change and resource sufficiency" ser Interreg NPA fram emot ansökningar avseende småskaliga kapacitetsuppbyggnadsprojekt i prioritet 3 "Cooperation opportunities".

Inom prioritet 3 inbjuds projektpartnerskap att skicka in kapacitetsbyggande projekt med fokus på följande ämnen:

- Increase preparedness and resilience of NPA communities
- Preserve and experience the unique heritage of the NPA regions
- Increase the wellbeing of people living in the NPA regions
- Attract skills and talents needed in the NPA regions
- Enable youth to shape the NPA regions

Mer information om den aktuella utlysningen finns på NPA:s hemsida:
https://www.interreg-npa.eu/for-applicants/main-project-calls/third-call-interreg-npa-2021-2027/

Projekt- och partnerskapsutvecklingsstöd
Ett antal onlineevenemang är planerade för att stödja projektsökande att utveckla sin ansökan:

27 april 2023 - Webinarium "Online-projektklinik – Prioritet 3 förklaras" via Zoom, 14:00 - 15:00 (CET):
https://www.interreg-npa.eu/events/priority-3-explained-online-webinar-to-support-project-applicants/

2 maj och 3 maj 2023 – Webinarium "Online project clinic" via Zoom, 13:00 - 15:00 (CET):
https://www.interreg-npa.eu/events/project-clinics-for-applicants-in-the-3rd-call-for-projects/

 

Tillbaka till nyhetslistan