NYHETER 2023-01-13

Dialoger om utlysningar hos Svenska ESF-rådet och Region Västerbotten

Information om utlysningar och projektdialoger med Svenska ESF-rådet och medfinansiering med Region Västerbotten och Region Norrbotten

Passa på att prata projektidéer eller tankar om ESF+ projekt och samtidigt få möjlighet att prata regional medfinansiering med Region Norrbotten och Region Västerbotten. Nu finns möjlighet att boka tid för projektdialog 19-20 januari samt 2-3 februari.

19-20 januari:
https://www.esf.se/kalender/information-om-utlysningar-och-projektdialoger/

2-3 februari:
https://www.esf.se/kalender/information-om-utlysningar-och-projektdialoger-3/

Svenska ESF-rådets kalendarium:
https://www.esf.se/om-esf-radet/kalender/?region=ovre-norrland

Frågor om detta?
Kontakta strateg Irina Bergsten.

Irina Bergsten
Tel: 070-570 57 92
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se

Väl mött!

Tillbaka till nyhetslistan