Föreningsstöd

Region Västerbotten delar varje år ut bidrag till organisationer som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens verksamhet och mål. Verksamhet som bedrivs inom föreningar kompletterar och kan också vara ett alternativ till regionens verksamhet för att nå fler invånare.

Exempel på verksamhet som bedrivs inom föreningar kan handla om förebyggande insatser, kunskapsspridning eller tidsbegränsade projekt inom hälsa- och vård, kultur och regionens utveckling.

På den här sidan kommer vi inom kort att publicera en förteckning över vilka föreningar och organisationer som du kan söka bidrag av.