Företagsstöd på Region Västerbotten

Sedan årsskiftet har Region Västerbotten tagit över hanteringen av regionala företagsstöd från Länsstyrelsen.

Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är att hjälpa företag i vår region att uppnå lönsamhet och tillväxt. De företagsstöd som finns har tidigare hanterats vid Länsstyrelsen Västerbotten men har sedan den 1 januari flyttat in hos oss på Region Västerbotten.

Avsikten med ny organisation är emellertid inte att något i hanteringen ska ändras. Företag och andra berörda ska förhoppningsvis inte märka av någon skillnad. De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har kommit över och fortsätter sitt arbete, vilket känns tryggt och något som garanterar att kompetensen finns kvar.

Thomas Jonsson är kontaktperson för företag som är verksamma i Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele. Han nås på 070-357 57 83. Charlotta Wikman ansvarar för företag i Robertsfors, Umeå, Vindeln och Åsele och kan nås på 070-657 57 83. Tobias Bergström är den ni ska ringa 070-557 57 31 till om ni har frågor om företagsstöd i Nordmaling, Lycksele, Bjurholm eller Vännäs medan Erik Dahlberg jobbar som kommunansvarig för Malå, Norsjö och Skellefteå. Erik kan nås på 070-657 57 09. Emma-Lisa Olofsson är föräldraledig just nu men efter sommaren är hon också på plats.

Rent fysiskt sitter strategerna för företagsstöd nu på V. Norrlandsgatan 13 i Umeå i samma korridor som de strateger som jobbar med projektutveckling. Alla på den nybildade enheten "Företag och projektfinansiering" jobbar därmed med det så kallade 1:1-anslaget för regional tillväxt från regeringen och nu finns goda möjligheter att fördela anslaget från regeringen på bästa sätt mellan företags- och projektstöd.

Vi på Region Västerbotten hälsar Thomas, Charlotta, Tobias, Erik och Emma-Lisa varmt välkomna!

Tillbaka till nyhetslistan