Nyheter

31 maj 2019

Regionala projektmedel - förnyat ansökningsförfarande

Från och med den 3 juni kommer Region Västerbotten att använda sig av så kallade "ansökningsomgångar" som finns i begränsade perioder. Det innebär att ansökningar endast kan lämnas in under de angivna datumen som styr ansökningsomgångarna, och att det är tekniskt omöjligt att inkomma med sena ansökningar.

16 maj 2019

Välkommen att diskutera din projektidé!

Tillväxtverket öppnar en ny ansökningsomgång för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland. Passa på att diskutera er projektidé med handläggare från Tillväxtverket och Region Västerbotten på plats i Umeå.