Nyheter

29 apr 2022

Första ansökningsomgången till Interreg NPA 2021-2027 är nu öppen!

Den första utlysningen för huvudprojektansökningar är öppen från 27:e april 2022 till 20:e juni 2022 för prioriteringarna 1 och 2. Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommitté kommer att besluta om ansökningar om första utlysningen den 29 september 2022.

08 apr 2022

137 miljoner kronor till projekt för Norrbottens och Västerbottens utveckling

Hållbar samhällsutveckling, bredband, attraktiva innovationsmiljöer för rymdrelaterade affärer, Life Science i samverkan mellan akademi, näringsliv och omgivande samhälle är exempel på projekt som tar del av 137 miljoner kronor. Beslutet togs idag i samband med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte. Totalt betyder det att Strukturfondspartnerskapet sedan 2015 prioriterat ca 2 miljarder kronor.

06 apr 2022

Regio Stars Västerbotten

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.